Υπεύθυνος: 

Αγγελική Σαλονικίδου Διοικητικό Προσωπικό

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Συντήρησης & Λειτουργίας Εγκαταστάσεων
Τμήμα Λειτουργίας Εγκαταστάσεων
Γραφείο Κίνησης
Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124  Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 996832

F: 

+30 2310 997238

E: 

 Ώρες λειτουργίας του γραφείου κίνησης είναι Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή από 10.00 έως 12.00 πμ

Το Γραφείο Κίνησης υπάγεται στη Διεύθυνση Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων και είναι υπεύθυνο για:

  • τον έλεγχο χρήσης, κίνησης, συντήρησης των αυτοκινήτων του Α.Π.Θ.
  • την έκδοση των ειδικών σημάτων στάθμευσης των οχημάτων στους χώρους του Α.Π.Θ.
  • τον προγραμματισμό δρομολογίων.

Προσωπικό: 

Ιωάννης Κανταρτζόπουλος
Βασίλειος Πασχαλίδης
Δημήτριος Κώστογλου

Προϊσταμένη Αρχή: 

Χρήσιμα - 'Εγγραφα 'Εντυπα: