Η δεξιότητα διαπραγμάτευσης στην αγγλική γλώσσα είναι απαραίτητη για την επίτευξη των επαγγελματικών στόχων και τη διαχείριση συγκρούσεων. Η Δομή Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. προκηρύσσει το πρόγραμμα «Αγγλικά για Διαπραγματεύσεις» / "English for Negotiations", που διδάσκει βιωματικά, με προσομοιώσεις και παιχνίδια ρόλων τις τεχνικές διαπραγματεύσεων και τις γλωσσικές δομές που είναι απαραίτητες για τις διαπραγματεύσεις.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Ανακοίνωσης στις 12/10/2017 @ 12:50