Ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για μετάταξη στην ΠΦΛ του ΑΠΘ βάσει της αριθμ. 1172/22-2-2016 Ανακοίνωσης (ΑΔΑ: ΨΒΣ7ΟΡΛΨ-5ΤΑ),  όπως αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΦΛ στην αριθμ. 1158/ 30-6-2017 συνεδρίασή του, μετά τη γνώμη του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΑΠΘ, ΠΦΛ, ΤΔΔΑΠ και ΤΔΔΠΔ.

Θεσσαλονίκη, 28/7/2017

Από τη Δ/νση της ΠΦΛ του ΑΠΘ

Πληροφορίες-επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Άννα Κατούφα
Τ: 
2310992608
Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη Α.Π.Θ. στις 28/07/2017 @ 16:30