Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές του ΑΠΘ να δηλώσουν την επιθυμία τους για εργασία, για την κάλυψη πιθανών αναγκών που θα προκύψουν το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, στα κυλικεία που διαχειρίζεται η Εταιρεία.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτησή τους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην ηλεκτρονική φόρμα που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό στη διεύθυνση https://www.auth.gr/forma_eadp μέχρι τις 25 Αυγούστου 2017.

Προέλευση Ανακοίνωσης στις 26/07/2017 @ 13:26