Αγαπητά μέλη του ΑΠΘ,

Μετά την πρόσφατη δημοσιοποίηση της πρώτης αναλυτικής θεματικής κατάταξης της Σανγκάης, δεν μπορούμε παρά να αισθανόμαστε ικανοποιημένοι για τη θέση του ΑΠΘ: η συγκεκριμένη κατάταξη εξετάζει 4000 Πανεπιστήμια και «κατατάσσει» τα 1400 εξ αυτών σε 52 θεματικά-επιστημονικά πεδία. Το ΑΠΘ εμφανίζεται μεταξύ των κορυφαίων σε 19 από τα 52 πεδία και μάλιστα σε 5 από αυτά συγκαταλέγεται μεταξύ των 200 κορυφαίων, ενώ κατετάγη πρώτο μεταξύ των ελληνικών Πανεπιστημίων στα 8 από τα 19 πεδία για τα οποία βαθμολογήθηκε. 

Ειδικότερα, είμαστε μεταξύ των πρώτων 100 στα πεδία της Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων και Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών και στις θέσεις 101-150 στα πεδία των Πολιτικών Μηχανικών, των Χημικών Μηχανικών και της Κτηνιατρικής.

Όπως έχουμε ξαναπεί, το ΑΠΘ δεν θεωρεί ότι οι διεθνείς κατατάξεις είναι πανάκεια, παρόλο που η θέση του είναι συνολικά σταθερά υψηλή (και συχνά ανοδική) στις διάφορες κατατάξεις. Τις παρακολουθεί συστηματικά τα τελευταία χρόνια, αξιοποιώντας τις απλά και μόνο ως «εργαλείο» για τον εντοπισμό της θέσης του στο διεθνές γίγνεσθαι.

Δεν μπορούμε, όμως, να αγνοήσουμε με ποια Πανεπιστήμια βρισκόμαστε στις ίδιες κατατάξεις, με ποια δηλαδή συγκρινόμαστε και υπό ποιες συνθήκες λειτουργούν εκείνα, με ποιο θεσμικό πλαίσιο, με πόση χρηματοδότηση, με πόσο υποστηρικτικό προσωπικό. Με αυτά τα δεδομένα, που -δυστυχώς- στη χώρα μας χειροτερεύουν χρόνο με τον χρόνο, το γεγονός ότι ορισμένα ελληνικά Πανεπιστήμια ξεχωρίζουν μεταξύ των 4000 ή των 5.000 που εξετάζονται και εμφανίζονται σταθερά στις υφιστάμενες διεθνείς κατατάξεις στα καλύτερα 500 του κόσμου και -σε ορισμένα πεδία- ακόμη και στα πρώτα 100, είναι ενδεικτικό του υψηλής ποιότητας έργου που διεξάγεται, σε εκπαιδευτικό και σε ερευνητικό επίπεδο. Πόσο μάλλον, όταν παρατηρείται και σύγκλιση μεταξύ των κατατάξεων και κατατάσσουν στην ίδια περίπου θέση συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα.

Συμπερασματικά, η ανοδική πορεία του ΑΠΘ στις διεθνείς κατατάξεις τα τελευταία χρόνια, καθώς και οι συνεχείς διεθνείς διακρίσεις των μελών του, επισφραγίζουν το υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο που επιτελείται στο Πανεπιστήμιό μας, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες λειτουργίας που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια, οι οποίες δυσχεραίνουν ολοένα και  περισσότερο. Επιβραβεύονται έμπρακτα οι προσπάθειες όλου του διδακτικού/ερευνητικού προσωπικού του ιδρύματος, καθώς και της Διοίκησης για διεθνή ανάδειξη του έργου που επιτελείται στο ΑΠΘ.

Είμαστε ευχαριστημένοι με τις επιδόσεις μας, χωρίς να θριαμβολογούμε και -φυσικά- χωρίς να επαναπαυόμαστε. Και ευελπιστούμε στην υποστήριξη της Πολιτείας.

Οι Πρυτανικές Αρχές

 

Αναλυτικά η θέση του ΑΠΘ στη θεματική κατάταξη Shanghai Ranking για το 2017

Τα επιστημονικά πεδία στα οποία το ΑΠΘ βρίσκεται μεταξύ των κορυφαίων είναι τα ακόλουθα (με έντονη γραφή οι 5 καλύτερες κατατάξεις του ΑΠΘ). Σύμφωνα με την ARWU τα 2 κορυφαία επιστημονικά πεδία του ΑΠΘ για το 2017 αναδείχθηκαν το Telecommunication Engineering και το Food Science & Technology.

Επιστημονική Περιοχή (Field)

Επιστημονικό/Θεματικό Πεδίο (Subject)

Θέση στην Κατάταξη

Κατάταξη του ΑΠΘ σε σχέση με τα άλλα ΑΕΙ της Ελλάδας

Natural Sciences

Physics

301-400

2

Chemistry

401-500

2

Engineering

Mechanical Engineering

201-300

1

Electrical & Electronic Engineering

201-300

1

Telecommunication Engineering

76-100

2

Computer Science & Engineering

301-400

2

Civil Engineering

101-150

3

Chemical Engineering

101-150

1

Materials Science & Engineering

401-500

3

Energy Science & Engineering

201-300

1

Environmental Science & Engineering

201-300

1

Food Science & Technology

76-100

1

Life Sciences

Biological Sciences

301-400

2

Human Biological Sciences

401-500

2

Agricultural Sciences

201-300

1

Veterinary Sciences

101-150

1

Medical Sciences

Clinical Medicine

301-400

2

Public Health

201-300

3

Pharmacy & Pharmaceutical Sciences

201-300

2

Physics & Astronomy

251-300

2

 

Η μεθοδολογία της Academic Ranking of World Universities

Στην μεθοδολογία της ARWU για την θεματική κατάταξη των Πανεπιστημίων[1] χρησιμοποιούνται οι παρακάτω επιμέρους δείκτες, κυρίως προσανατολισμένοι στην έρευνα:

  • PUB: Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων σε κάποιο επιστημονικό πεδίο που συμπεριλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων InCites.
  • CNCI: Κανονικοποιημένος (ανά κατηγορία) αριθμός αναφορών ανά εργασία.
  • IC: Ποσοστό εργασιών με διεθνή συνεργασία.
  • TOP: Αριθμός δημοσιεύσεων στα κορυφαία περιοδικά του κάθε επιστημονικού πεδίου.
  • AWARD: Αριθμός μελών ΔΕΠ που έχουν λάβει κάποιο σημαντικό βραβείο σε κάποιο επιστημονικό πεδίο.

Σε κάθε επιστημονικό πεδίο, οι παραπάνω δείκτες συμμετέχουν με διαφορετικά βάρη. Για παράδειγμα, στο πεδίο Computer Science & Engineering, τα βάρη είναι PUB-100, CNCI-100, IC-20, TOP-20, AWARD-180, ενώ στο πεδίο Veterinary Sciences, τα βάρη είναι PUB-100, CNCI-100, IC-20, TOP-200, AWARD-0. Για κάθε δείκτη το “καλύτερο” ίδρυμα βαθμολογείται με 100, οπότε κάθε άλλο ίδρυμα βαθμολογείται με το ποσοστό που υπολείπεται της βαθμολογίας του πρώτου.

Προέλευση Ανακοίνωσης στις 20/07/2017 @ 15:42