Σας ενημερώνουμε πως η 24ωρη λειτουργία του Φοιτητικού Αναγνωστηρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης θα διαρκέσει μέχρι και την Τρίτη 4/7/2017.

Προέλευση Ανακοίνωσης στις 30/06/2017 @ 11:26