Εποπτεία
Θεόδωρος Λαόπουλος Καθηγητής
Τμήμα Φυσικής
Πρόεδρος
Γεώργιος Πάγκαλος Καθηγητής
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Παπαζάχος Καθηγητής
Τμήμα Γεωλογίας

Η Επιτροπή έχει την ευθύνη της δικτυακής πολιτικής του Α.Π.Θ. Επίσης, συντονίζει το σύνολο των πολυποίκιλων υπολογιστικών μέσων που εξυπηρετούν στον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών υπολογιστικών συστημάτων του ΑΠΘ.

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε από τη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2942/24-5-2017.

Η θητεία της Επιτροπής λήγει στις 31-12-2018.

Μέλη: